Eolas Fúinn

Is í Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, a bunaíodh i mí na Samhna 1998, an seú Páirc Náisiúnta de chuid na hÉireann agus tá sí lonnaithe ar chósta an Iarthair in iarthuaisceart Mhaigh Eo. Is éard atá inti 11,000 heictéar bratphortach an Atlantaigh agus tír-raoin shléibhtiúil, a chlúdaíonn fásach fairsing neamháitrithe nach bhfuil millte agus a bhfuil sliabhraon Néifinn Bheag mar phríomhghné ann. Tá Lochanna an Scardáin idir Néifinn Bheag agus Slieve Carr, atá 721méadar os cionn leibhéal na farraige, an sliabh is airde de chuid an raoin. Tá portach na hAbhann Duibhe lonnaithe siar ó na sléibhte. Sin ceann de na córais bhratporthaigh ghníomhaigh dheireanacha atá le fáil in Éirinn agus in Iarthar na hEorpa agus is gné thábhachtach eolaíochta agus scéimhe den Pháirc Náisiúnta é.

Sa Pháirc tá réimse gnáthóg agus speicis éagsúla eile a mbaineann tábhacht leo. Áirítear orthu sin, fraochmhá Alpach, ardtalamh féaraigh, fraochmhá agus lochanna agus dobharcheantair abhann. Ar roinnt den fhána tábhachtach a fhaightear laistigh den Pháirc, áirítear an Ghé Bhánéadanach Ghraonlannach, an Fheadóg Bhuí, an Chearc Fhraoigh agus Dobharchúnna. Tá an Pháirc Náisiúnta féin mar chuid de Limistéar Caomhantais Speisialta (LCS) agus Limistéar faoi Chosaint Speisialta (LCS) Choimpléacs na hAbhann Duibhe/Néifinne. Tá na hainmnithe Eorpacha sin mar chuid den Líonra Natura 2000, a chosnaíonn gnáthóga agus speicis annamha thábhachtacha faoi Threoracha an A.E. um Ghnáthóga agus Éin.


Ionad Cuairteoirí

Tá Ionad na gCuairteoira do Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich ath-oscailt, cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí le do thoil.


Nuachtlitreacha


Bainistíocht Páirce

Déanann Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta bainistíocht ar Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich.

Chun a thuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil le:

Bainisteoir na Páirce,
Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,
An Lag Dubh Mór,
Baile Chruaich,
Cathair na Mart,
Co. Mhaigh Eo.

Tel: 098 499 96
Fax: 0761 002 527